Wild ABOUT

If you are interested in custom Harley bikes and cool classic cars, then you have come to the right place. Here at Wild Bunch Industries we have a passion for custom cruisers in all shapes and sizes. We are specialized in the old school look using today’s technology.

We believe in our unique style and stay true to it. If you see our bikes and cars, it’s clear that we love what we do. ‘Rideable Customs’ is our thing. The bike or car needs to be fit for their original purpose, RIDING! No fancy stuff, or glitter and glamour. We like it pure and clean, but it will always be a Mean Machine!

Als je geinteresseerd bent in custom Harley motoren en bijzondere klassieke auto’s, dan ben je op het goede adres. Hier bij Wild Bunch Industries hebben we een fascinatie voor custom cruisers in alle vormen en maten. We zijn gespecialiseerd in de Old School stijl met gebruik van hedendaagse technologie.

We geloven in onze uitzonderlijke stijl en kiezen hier bewust voor. Als je onze motoren of auto’s ziet is het duidelijk dat we houden van wat we doen. ‘Rideable Customs’ is ons ding. De motor of auto is gebouwd voor z’n oorspronkelijke doel, RIJDEN! Geen toeters en bellen, of glitter en glamour. We houden van puur en strak, maar… het zal altijd een Mean Machine zijn!

Arie Flierman

Arie Flierman

Owner - Designer - Builder

Arie Flierman is no ordinary bike and car designer. He is a Dutch guy who’s bucking the trends of the status quo, a designer with unique angles as to what constitutes a ‘Kick-Ass’ bike or car. He has a degree in Automotive engineering and 30 years of experience in driving motorcycles. This all in combination with his career as graphic designer. Design you find translated in his motorcycles and cars. He customized his first Harley 7 years ago.

Arie Flierman is geen doorsnee motor- en auto-ontwerper. Hij is iemand die niet voor het gemiddelde gaat, een ontwerper met een eigen stijl wat leidt tot een ‘Kick-Ass’ motor of auto. Hij heeft een afgeronde studie motorvoertuigentechniek en 30 jaar ervaring in het rijden van motoren. Dit alles gecombineerd met zijn carrière als grafisch vormgever. Vormgeving die je terugvindt in zijn motoren en auto’s. Hij customizede zijn eerste Harley 7 jaar geleden.

Corjan Bos

Corjan Bos

Restorer - Builder

Wild Bunch Industries has found a partner in Sleutelwerk. Sleutelwerk is managed by Corjan Bos and is a special restoration company. They only work on oldtimers (with a penchant for American cars built before 1975) and do so with great commitment and attention, so you get a perfect result. Due to the high-quality way of working they are the ideal complement to our projects.

Wild Bunch Industries heeft een partner gevonden in Sleutelwerk. Sleutelwerk is onder leiding van Corjan Bos een speciaal restauratiebedrijf. Zij werken alleen aan oldtimers (met een voorliefde voor Amerikaanse auto’s van voor 1975) en doen dat met veel betrokkenheid en aandacht, zodat men een perfect eindresultaat krijgt. Door de hoogwaardige manier van werken zijn ze de ideale aanvulling op onze projecten.

Wilko de Vos

Wilko de Vos

Builder

Wild Bunch Industries has found a partner in Wilko de Vos. Wilko has more than 20 years of experience in building and repairing cars and Harley Davidson motorcycles. He is a specialist in shaping metal for custom parts. Longtime friend and of course also a great guy to work with!

Wild Bunch Industries heeft een partner gevonden in Wilko de Vos. Wilko heeft meer dan 20 jaar ervaring in het bouwen en repareren van auto’s en Harley Davidson motoren. Hij is een specialist in het bewerken van metaal voor cutom onderdelen. Al lang een vriend en natuurlijk ook een geweldige kerel om mee te werken!

© Copyright - Wild Bunch Industries